Điện thoại liên hệ

02043 818 818

Thống kê tình trạng giải quyết hồ sơ theo đơn vị

đến

Tình hình giải quyết hồ sơ 6 tháng gần đây

Biểu đồ kết quả xử lý hồ sơ năm 2019