Lĩnh vực: Công thương 4 thủ tục

Lĩnh vực: Tài nguyên môi trường 2 thủ tục

Lĩnh vực: Tư Pháp 5 thủ tục

STT Mã thủ tục Danh sách các thủ tục Tệp đính kèm Phạm vi
1 TPH002A Cấp lại bản chính giấy khai sinh.
2 TPH003A Bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch cho mọi trường hợp không phân biệt độ tuổi.
3 TPH004A Thay đổi, cải chính hộ tịch (đối với người đủ 14 tuổi trở lên).
4 TPH005A Xác định lại dân tộc.
5 TPH006A Xác định lại giới tính.

Lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo 5 thủ tục

Lĩnh vực: Nông nghiệp và phát triển nông thôn 3 thủ tục